Chuyến đến nội dung chính

Tiền điện tử GALA có ICO không?